24 september, 2010

bouwvergunning verleend


Vandaag is de bouwvergunning door de gemeente verleend! Het is een lichte bouwvergunning geworden. Hieruit blijkt dat er toch nog een berekening moet worden gemaakt van de constructie deze dient 3 weken voor aanvang ingeleverd te worden. En dat er een termijn van 6 weken wordt aangehouden voor eventuele bezwaar schriften. Eerder beginnen is op eigen risico. De vergunning vervalt als er niet binnen een halfjaar begonnen is.

10 september, 2010

Bouwvergunning aanvraag ingeleverd

Nadat de bank de extra lening had toegezegd en de  welstandcommissie de tekeningen had goedgekeurd. Zij waren zeer positief  En twee dingen toegevoegd: de maatvoering en de hemelwater afvoer ontbraken. De tekeningen ingeleverd samen met de formulieren van de bouwaanvraag. Volgens de gemeente ambtenaar moest je altijd proberen om een lichte bouwvergunning aan te vragen. Voldeed het hier niet aan dan werd het vanzelf een reguliere bouwvergunning. Dus een lichte bouwvergunning aangevraagd.  Twee weken later stond het al in de krant! "Ons Eiland"